Lumepesakond

Pesakond LUMI & JÄÄ/SNOW & ICE litter

Pickpocket’s Pink Polar Bear + Valgetuhkur Inconel

 

27.02.2013 Lumina ja Inconel on paaritatud/Lumina and Inconel are mated
12.04 Luminal sündis 14 kutsikat. Mõne päeva jooksul osad neist surid, ellu jäi neist 10. Pesakonnas on 3 poissi ja 7 tüdrukut, albiinod ja sooblid kutsikad.

Lumina gave birth to 14 kits, 10 of them survived. There were 3 boys and 7 girls in this litter, colors sable and albino.